Skip links

CORVASS Kalite Politikası

Amaç : Günlük yaşamın teknoloji ile buluştuğu telekomünikasyon çözümlerinde öncü, lider, yaratıcı, yenilikçi, çevreye ve topluma saygılı, çağdaş ve güvenilir bir çözüm sağlayıcı olmak.

Esaslar :  Bu amacımız doğrultusunda;

  • Müşterilerimizin beklentilerini, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesiyle, tam olarak karşılamaktadır.
  • Kalite ve kalitenin iyileştirilmesi her çalışanın sorumluluğundadır.
  • Proseslerimiz ve sistemlerimizin işleyiş kaynağını müşteri beklentileri, uluslararası standartlar, bilgimiz ve tecrübemiz oluşturmaktadır. Süreçlerin tanımlanması ve bunlara uyulması kalite hedeflerimizdendir.
  • Sistematik şekilde beliirlenen süreçler üzerinde hedeflere uymamız sürekli olatak iyilşetirmeyi, etkin yönetim sistemini sağlar ve verimliliği arttırır.
  • Hataların tekrarının önlemesi, hatalar sonucu oluşabilecek kusurları ortadan kaldırabilmek adına sistematik olarak sürekli iyileştirmede kalite güvence metodları ve araçları kullanmaktayız.
  • Yüksek kalitede ürün sunabilmek adına tedarikçilerimizin bizim benimsediğimiz yüksek kalite standartlarına uymasını isteriz.
  • Yasalarda belirtilen şartlara uyar, bu amaçla faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda ilgili yasal gereklilikleri yakından izleyip bu bilgileri sistematik biçimde güncel tutarız.