Skip links

CORVASS İş Sürekliliği Politikası

Amaç : “Önce insan” Sloganı ile başlayan iş sürekliliği yönetim sisteminin amacı; Corvass, iş sürekliliği yönetim sistemi politikası çerçevesinde, olağanüstü bir durumda tüm kritik süreç ve hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için güncel kurtarma planları oluşturmayı, gerekli kaynakları sağlamayı ve tüm paydaşların menfaatlerini gözeterek, sürekli iyileştirmeyi esas alır

Esaslar :  Bu amacımız doğrultusunda;

  • Tanımlanan hedef ve performansları gözden geçirir,
  • İş süreçlerimizi etkin kılar ve sürekli yenilenen ve iyileştiren bir şirket olmayı  taahhüd ederiz.
  • Kuruluş faaliyetlerinin, ilgili standartlar, müşteri şartnameleri, yasa ve yönetmeliklerin yanısıra, yerel gerekliliklere uyumunu sağlarız.
  • Çalışanlarımız ve ziyaretçilerimiz için güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak, onların sosyal ve sağlık durumlarını korumak önceliğimizdir.
  • Olağanüstü durumlarda kurtarma faaliyetlerini etkin olarak koordine etmek, yürütmek, masraf ve zararları minimum düzeyde tutmak için planlar hazırlarız.
  • Ekiplerimizdeki her üyenin gelişimine katkıda bulunmak, yetkinliklerini arttırmak ve iş sürekliliği bilincinin benimsenmesi için gerekli olan eğitimleri sağlarız.
  • Çalışma ortamında, her geçen gün ilerleyen teknolojinin getirdiği   sigortalanamayan riskleri öngörmek için, risk analizleri yapar ve en aza indirmek için gerekli faaliyetleri yürütürüz.
  • Olağanüstü durumlarda şirket içi ve dışı iletişimi, medya ile olan ilişkileri kontrol altına alarak , ortaklarımızı doğru ve hızlı şekilde bilgilendirerek firma imajına zarar gelmemesini sağlarız.
  • Yaptığımız tatbikatlar, olağanüstü durumlara karşı güvenilir tepki oluşturmamızı ve iyileştirme fırsatlarını hayata geçirmemizi sağlarız
  • Olağanüstü durumlarda, daha önce belirlenen planlara uygun alternatif çözümleri devreye alır ürün ve hizmetin devamını sağlarız.